Contacteer me

Wanneer je het gevoel hebt vast te zitten in een meningsverschil, kan het soms moeilijk zijn hier nog een uitkomst in te zien. Je kan je opgesloten voelen, gefrustreerd of ongehoord. Conflicten oplossen met de begeleiding van een bemiddelaar betekent met respect voor ieders visie een overeenkomst zoeken die alle partijen ten goede komt. Een uitkomst waar iedereen zich in kan vinden. Zonder de dure, lastige en eindeloze procedure bij de rechtbank die vaak een bitter gevoel nalaat. 

Bemiddeling, dat is gezamenlijk tot een akkoord komen zonder bruggen op te blazen. Samen vinden we een oplossing waar alle partijen rust in vinden: een win-winsituatie voor iedereen.

Wanneer buren onderling niet tot een overeenstemming kunnen komen of wanneer andere onenigheden spelen die de harmonie in de buurt verstoren, is bemiddeling een goede zet om terug rust te vinden.

Burgerlijke conflicten

Het stuklopen van relaties met klanten of leveranciers, vraagstukken rond mede-eigendom en huisvesting en problemen op de werf…
Ook bij zakelijke geschillen kan bemiddeling een waardevolle optie zijn.

Zakelijke conflicten

Geschillen tussen familieleden, tussen ouders onderling of met hun kinderen, een conflict met de school… Soms zijn ruzies zo intens dat de begeleiding van een derde nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen.

Familiale conflicten

Heidi biedt een veilig kader waarin met respect voor ieders visie tot een evenwichtige en duurzame oplossing kan worden gekomen. 

Een bemiddelaar biedt een veilig kader waarin bruggen terug worden opgebouwd. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het stimuleren van betrokkenen om te luisteren naar elkaars visie en behoeften. Als onpartijdige gids zet de bemiddelaar zich actief in om de partijen aan te moedigen alle aspecten en perspectieven te overwegen, met als doel een evenwichtige en duurzame overeenkomst te bereiken.

Verbindend. 
Verhelderend. 
Verenigend.

Contacteer me

Heidi benadert bemiddeling met professionaliteit en eerbied voor de deontologische code, waar onpartijdigheid en vertrouwelijkheid centraal staan. Als neutrale tussenpersoon in het bemiddelingsproces ondersteunt Heidi het gesprek over jullie meningsverschil, waarbij ze je helpt om oplossingsgericht tot een overeenkomst te komen waar jullie beiden je in kunnen vinden.

Door haar jarenlange ervaring in het zakenleven weet Heidi perfect hoe ze naar mensen moet luisteren en hoe ze verschillende standpunten met elkaar kan verzoenen. Ze schoolde zich om tot erkend bemiddelaar en heeft aanvullend met haar studies communicatie alle troeven in handen om jullie discussie tot een goed einde te brengen. Heidi biedt een respectvol, veilig en onpartijdig kader waarin jullie samen tot een duurzame oplossing kunnen komen.

In discussies of meningsverschillen hoeft er geen verliezer te zijn. Met een open geest en jarenlange ervaring in het samenbrengen van en luisteren naar mensen leidt Heidi jullie naar een consensus waar iedereen zich goed in voelt.

Bemiddeling helpt jullie om het conflict met minder stress te ervaren en zonder een rechter of advocaat een oplossing te vinden die alle partijen ten goede komt. 

In tegenstelling tot traditionele juridische procedures, is er bij bemiddeling geen winnaar en verliezer. Met respect voor het perspectief van alle betrokken partijen wordt er een een oplossing gevonden waar iedereen zich volledig in kan vinden.

Jouw brug naar begrip en evenwichtige oplossingen. 

Het doel van de bemiddeling is een oplossing vinden waar alle partijen mee akkoord zijn. Wanneer partijen tot een bemiddelingsakkoord komen, wordt dat in een gedateerd en door jullie en de bemiddelaar ondertekend geschrift vastgelegd.

5.   Een positieve overeenkomst voor beide partijen

De bemiddelaar moedigt jullie aan om nieuwe oplossingen, voorstellen en ideeën te bedenken en denkt met jullie mee. 

4.   Op zoek naar een oplossing

We bespreken jullie onderliggende bekommernissen. Wat weerhield jullie een oplossing te vinden? Wat zijn voor jullie beiden essentiële voorwaarden waaraan de oplossing moet voldoen? Het is belangrijk dat niemand iets moet opgeven dat voor hen echt belangrijk is. 

3.   Beslissingscriteria overlopen

Wat zijn de onderwerpen waarop jullie vastlopen? We proberen een helder zicht te krijgen op de geschilpunten die moeten onderhandeld worden en de informatie die noodzakelijk is om goed en geïnformeerd te kunnen onderhandelen.

2.   Het conflict in kaart brengen

Samen bespreken we de mogelijke oplossingswegen voor jullie conflict en stemmen we af of elke partij bereid is met een bemiddelaar te werken.

1.    Is bemiddeling de juiste weg voor jullie om tot een oplossing te komen?

Ontdek hoe onze bemiddelingstrajecten in hun werk gaan.

Veelgestelde vragen

Wanneer je vast zit in een conflict of geschil, kan bemiddeling een uitkomst bieden. Bemiddeling is een proces waarbij een neutrale derde partij, de bemiddelaar, de betrokken partijen begeleidt bij het oplossen van hun conflict. De bemiddelaar faciliteert open communicatie en helpt partijen te luisteren naar elkaars standpunten. Het doel van bemiddeling is om een overeenkomst te bereiken waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden, zonder dat er een duidelijke winnaar of verliezer is. Het proces is vaak sneller, kosteneffectiever en minder formeel dan gerechtelijke procedures. Bemiddeling kan worden toegepast in diverse contexten, waaronder familiaire geschillen, zakelijke conflicten, en burgerlijke kwesties.

Denk je dat bemiddeling voor jullie misschien een goede oplossing zou kunnen zijn? Neem vrijblijvend contact op met Heidi. Zij zal luisteren naar jouw probleem en samen kunnen jullie bekijken of bemiddeling jullie kan helpen. Er wordt ook vrijblijvend afgestemd met de andere partij of ook zij bereid zijn om met een bemiddelaar te werken. 

Bemiddeling biedt verschillende voordelen. 

  • Je wordt begeleid door een derde, neutrale partij die toeziet op respectvolle, open communicatie en betrokkenen aanmoedigt samen, met respect voor elkaars visie, tot een overeenkomst te komen.

  • Zelfbeschikking: het doel van bemiddeling is dat er samen naar een oplossing wordt gezocht waar elke partij zich in kan vinden. Betrokkenen zijn actief betrokken bij het vinden van een oplossing, waardoor je zelf controle behoudt over het proces en de uitkomst. 

  • Bemiddeling is goedkoper dan een juridische procedure met een advocaat en/of rechter. De kostprijs van een bemiddelaar deel je door twee tussen de betrokken partijen, in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure waar ieder zijn eigen advocaat betaalt.

  • Minder stressvol: elk conflict is stresserend. Maar het informele en gemoedelijke karakter van bemiddeling kan de emotionele belasting verminderen die vaak gepaard gaat met vastlopen in een discussie zonder einde of de zwaarte van een rechterlijke procedure. 

  • Bemiddeling gaat sneller dan traditionele juridische procedures, die soms ellenlang kunnen aanslepen. 

  • Zonder bruggen op te blazen: omdat bemiddeling gericht is op samenwerking, helpt het bij het behouden van relaties tussen partijen, vooral in familiale of zakelijke contexten. 

Bij een bemiddelingstraject heb je zelf de oplossing in handen. De betrokken partijen worden door de bemiddelaar gestimuleerd en begeleid in het zoeken naar een oplossing. De bemiddelaar zal nooit beslissingen opleggen, maar fungeert als een neutrale gids in jullie overleg. De uiteindelijke oplossing wordt gezamenlijk bepaald door de partijen, waardoor er ruimte is voor zelfbeschikking en een resultaat dat voor alle betrokkenen acceptabel is.

Een bemiddelingstraject duurt zo lang als nodig, tot er een oplossing voor het conflict is bekomen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Hoe lang dit duurt hangt onder andere af van de complexiteit van de kwestie.

Verhelderende oplossingen voor complexe situaties. 

Ik werk nauw samen met Lieselot Vantuyckom van Equilibrium. Deze samenwerking stelt me in staat om de dienstverlening uit te breiden en te verrijken. Concreet kan dit betekenen dat we co-bemiddelen. We begeleiden je dan als duo, wat diverse voordelen met zich meebrengt. Elk teamlid brengt unieke expertise en perspectieven in, waardoor een breder scala aan kennis en ervaring beschikbaar is. De kostprijs blijft voor jou onveranderd.

Samenwerking

Bedankt voor jouw bericht! Ik kom zo snel mogelijk bij je terug.

lameireheidi@gmail.com
+32498 90 01 11
Dorpsstraat 62 , 8340 Sijsele

Heidi Lameire

Heb je nog verdere vragen over bemiddeling of wens je meer informatie? Aarzel niet mij te contacteren!

Contacteer Heidi